พญ. ณดลพร ยุวศิลป์

พญ. ณดลพร ยุวศิลป์

ตารางออกตรวจแพทย์

วันศุกร์Friday
18:00-19:55
วันพฤหัสบดีThursday
18:00-19:55
ดูขั้นตอนการจอง แบบละเอียดได้ที่นี้

พญ. ณดลพร ยุวศิลป์

ว.35643

ประสาทวิทยา

ประสบการณ์ทำงาน 17 ปี 279 เคส

ประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา: - เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - แพทย์เฉพาะทางด้านอายรุกรรมและระบบประสาท กิจกรรมวิชาการ: - ได้รับคัดเลือกให้ศึกษา Headache Masterclass 2018 โดยชมรมโรคปวดศีรษะ ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรนทุกแบบ - โรคปวดหัวทั่วไป, ปวดหัวคลัสเตอร์, ปวดศีรษะเฉพาะด้านชนิดอื่นๆ ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - โรคจิตเวช: โรคซึมเศร้า - อื่นๆ: ออฟฟิศซินโดรม, ปรึกษาโภชนาการเกี่ยวกับน้ำหนัก "จากประสบการณ์ที่ได้ดูแลรักษาผู้ป่วยไมเกรนมาอย่างต่อเนื่อง จนมีความเชี่ยวชาญในการรักษาไมเกรน รวมถึงผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม ซึ่งเป็นภาวะร่วมที่พบได้บ่อย การรักษาทั้งสองโรคร่วมกัน จะได้ผลดีมาก อาการดีขึ้นมากกว่า 50% คนไข้หลายๆคนใช้ชีวิตได้สะดวกและมีความสุขมากขึ้น เพราะปวดศีรษะไม่บ่อยเท่าแต่ก่อนแล้ว ...เมื่อปวดศีรษะ ไม่ต้องทนเพียงลำพัง หมอพร้อมดูแลด้วยการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ค่ะ”

แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ. วลัยพรรณ วัชรชินวงศ์

พญ. วลัยพรรณ วัชรชินวงศ์

ประวัติการศึกษา: - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรน: ไมเกรนเบื้องต้น, ไมเกรนเรื้อรัง, ไมเกรนดื้อยา, ไมเกรนประจำเดือน, ไมเกรนเวียนหัว - โรคปวดหัวทั่วไป และปวดหัวชนิดตึงตัว (Tension) ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - โรคจิตเวช: โรควิตกกังวล "หมอมุ่งเน้นถึงความสำคัญของการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับไมเกรน เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งส่วนนี้จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้ จากประสบการณ์ในการตรวจและรักษาผู้ป่วยทางด้านระบบประสาท โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการปวดหัวและไมเกรนค่ะ"

ดูประวัติเพิ่ม
นพ. ประกาศิต คูสุวรรณ

นพ. ประกาศิต คูสุวรรณ

ประวัติการศึกษา: - เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อายุรแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรน: ไมเกรนเบื้องต้น, ไมเกรนเรื้อรัง, ไมเกรนดื้อยา, ไมเกรนติดยา - โรคปวดหัวทั่วไป: ปวดหัวคลัสเตอร์, ปวดหัวชนิดตึงตัว (Tension) ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - โรคจิตเวช: โรควิตกกังวล, โรคซึมเศร้า - อื่นๆ: ออฟฟิศซินโดรม, โรคลมชัก, โรคปวดเรื้อรังทั่วร่างกาย “การรักษาผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรนให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น นอกจากจะต้องอาศัยการรักษาด้วยยาหรือวิธีการต่างๆแล้ว doctor-patient communication ที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันช่วงเวลาในการตรวจ”

ดูประวัติเพิ่ม
นพ. สุภาษ ธรรมพิทักษ์

นพ. สุภาษ ธรรมพิทักษ์

ประวัติการศึกษา: - เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า - แพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง กิจกรรมวิชาการ: - รางวัลการนำเสนอวิจัยดีเด่น - ศึกษาดูงานภาควิชาประสาทวิทยาที่ Walter Reed National Military Medical Center, Uniform Services University, USA ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรน: ไมเกรนเบื้องต้น, ไมเกรนติดยา, ไมเกรนดื้อยา - โรคปวดหัวทั่วไป, ปวดหัวชนิดตึงตัว (Tension), โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - อื่นๆ: ออฟฟิศซินโดรม จากประสบการณ์และความรู้ระดับยอดเยี่ยม การันตีจากรางวัลและการศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ ทำให้เป็นที่ชื่นชมจากผู้ป่วยโรคปวดศีรษะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง “การวินิจฉัยและการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้น บางคน ไปหาหมอหลายคน ก็ไม่หายสักที จากประสบการณ์ของผม ทุก ๆ คนที่เป็นปวดหัว แม้จะยากและเรื้อรัง ก็ยังรักษาได้ ขอแค่รักษาให้ถูกวิธีเท่านั้น มาพูดคุยและปรึกษาได้ครับ”

ดูประวัติเพิ่ม

Free Download Application

ดาวน์โหลด Application Smile Migraine ได้เเล้ววันนี่ที่ระบบปฏิบัติการ
Android และ ระบบปฏิบัติการ IOS