ผู้เชี่ยวชาญของเรา

พญ. ณดลพร ยุวศิลป์

พญ. ณดลพร ยุวศิลป์

ประวัติการศึกษา: - เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - แพทย์เฉพาะทางด้านอายรุกรรมและระบบประสาท กิจกรรมวิชาการ: - ได้รับคัดเลือกให้ศึกษา Headache Masterclass 2018 โดยชมรมโรคปวดศีรษะ ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรนทุกแบบ - โรคปวดหัวทั่วไป, ปวดหัวคลัสเตอร์, ปวดศีรษะเฉพาะด้านชนิดอื่นๆ ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - โรคจิตเวช: โรคซึมเศร้า - อื่นๆ: ออฟฟิศซินโดรม, ปรึกษาโภชนาการเกี่ยวกับน้ำหนัก "จากประสบการณ์ที่ได้ดูแลรักษาผู้ป่วยไมเกรนมาอย่างต่อเนื่อง จนมีความเชี่ยวชาญในการรักษาไมเกรน รวมถึงผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม ซึ่งเป็นภาวะร่วมที่พบได้บ่อย การรักษาทั้งสองโรคร่วมกัน จะได้ผลดีมาก อาการดีขึ้นมากกว่า 50% คนไข้หลายๆคนใช้ชีวิตได้สะดวกและมีความสุขมากขึ้น เพราะปวดศีรษะไม่บ่อยเท่าแต่ก่อนแล้ว ...เมื่อปวดศีรษะ ไม่ต้องทนเพียงลำพัง หมอพร้อมดูแลด้วยการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ค่ะ”

ดูประวัติเพิ่ม
ผศ.นพ. สุรัตน์ ตันประเวช

ผศ.นพ. สุรัตน์ ตันประเวช

ประวัติการศึกษา: - แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - แพทย์เฉพาะทางโรคปวดศีรษะไมเกรน จาก University College London (UCL) - แพทย์เฉพาะทางด้านอายรุกรรมและระบบประสาท ตำแหน่งปัจจุบัน: - ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย วิจัยเกี่ยวกับโรคปวดหัว, ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ - อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรกรรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประธานชมรมโรคปวดศีรษะแห่งประเทศไทย ปี 2023-ปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรนทุกรูปแบบ - โรคปวดหัวทั่วไป, ปวดหัวคลัสเตอร์, ปวดหัวชนิดตึงตัว (Tension), ปวดศีรษะเฉพาะด้านชนิดอื่นๆ, โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - โรคจิตเวช: โรควิตกกังวล, โรคซึมเศร้า, โรคแพนิค - อื่นๆ: ออฟฟิศซินโดรม, ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ, โรคปวดเรื้อรังทั่วร่างกาย ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช เป็นผู้คิดค้นและเป็นเจ้าของแอปพลิเคชั่น Smile Migraine นวัตกรรมที่พัฒนาเพื่อผู้ป่วยไมเกรน ทำให้ได้รับรางวัลและทุนมากมาย “มันอาจจะเป็นการยากที่คุณจะต่อสู้กับไมเกรนเพียงลำพัง แต่พวกเราจะร่วมมือกันเอาชนะมันให้ได้ เพราะหมออยากให้ผู้ป่วยไมเกรนได้กลับมายิ้มอีกครั้งจริงๆครับ”

ดูประวัติเพิ่ม
พญ. สุชาดา สังเพ็ชร

พญ. สุชาดา สังเพ็ชร

ประวัติการศึกษา: - แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - แพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทและสมอง ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรนทุกรูปแบบ - โรคปวดหัวทั่วไป, ปวดหัวคลัสเตอร์, ปวดหัวชนิดตึงตัว (Tension), โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - โรคจิตเวช: โรควิตกกังวล - อื่นๆ: ออฟฟิศซินโดรม, โรคปวดเรื้อรังทั่วร่างกาย “มีคนไข้จำนวนมากที่เป็นไมเกรนเรื้อรังมานานกว่า 5-10 ปี ก็ยังรักษาไม่หาย นั่นเป็นเพราะว่าไม่ได้รับการรักษา หรือวินิจฉัยจากหมอสมองโดยตรง เพราะการรักษาไมเกรนที่ดี คือ การที่เข้าใจอาการผู้ป่วยอย่างแท้จริง และยาแก้ปวดไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับไมเกรนเสมอไป"

ดูประวัติเพิ่ม
พญ. จักษณี ธัญยนพพร

พญ. จักษณี ธัญยนพพร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบประสาทและสมอง และยังได้วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาอีกด้วย ถือว่าเป็นแพทย์ไม่กี่ท่านที่จบแพทย์เฉพาะทางถึง 2 สาขา ประวัติการศึกษา: - แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต - วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา, โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ - วุฒิบัตรรังสีวิทยา, โรงพยาบาลศิริราช ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรนทุกรูปแบบ - โรคปวดหัวทั่วไป, โรคปวดหัวคลัสเตอร์, โรคปวดหัวชนิดตึงตัว (Tension), โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - โรคจิตเวช: โรควิตกกังวล, โรคแพนิค, โรคซึมเศร้า - อื่นๆ: นอนไม่หลับ, โรคลมชัก, ออฟฟิศซินโดรม, โรคเนื้องอกในสมอ “เคสส่วนใหญ่ที่พบเจอ มักจะปวดศีรษะไมเกรนและไม่ทราบวิธีการจัดการ จึงพึ่งพาการทานยาแก้ปวดเป็นหลัก แต่การรักษาโดยให้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องตัวโรคไมเกรน อีกทั้งการให้ยาป้องกันที่เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละคน จะทำให้คนไข้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้น และจัดการกับไมเกรนได้อย่างเหมาะสม”

ดูประวัติเพิ่ม
พญ. กนกรัตน์ สุวรรณละออง

พญ. กนกรัตน์ สุวรรณละออง

ประวัติการศึกษา: - แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วุฒิบัตรประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้เชี่ยวชาญโรคปวดศีรษะ จาก King‘s College London ประเทศอังกฤษ - แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมและระบบประสาท กิจกรรมวิชาการ: - เข้าร่วมทีมแพทย์เฉพาะทางโรคปวดศีรษะกับ Professor P.J.Goadsby อดีตนายกสมาคมโรคปวดศีรษะโลก ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรนทุกรูปแบบ - โรคปวดหัวทั่วไป, ปวดหัวชนิดตึงตัว (Tension), โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - โรคจิตเวช: โรควิตกวังวล, โรคแพนิค, โรคซึมเศร้า - อื่นๆ: นอนไม่หลับ, ออฟฟิศซินโดรม “จากประสบการณ์ในอังกฤษ ได้ศึกษาโรคปวดศีรษะไมเกรน โรคคลัสเตอร์ โรคปวดใบหน้า ผ่านงานวิจัย และศึกษาการรักษาที่ advance ใหม่ๆ มากมาย เพื่อให้การรักษาดีขึ้น โรคไมเกรน และ โรคปวดหัว เราต้องเข้าใจกลไกการเกิดเหตุ โดยการเลือกใช้ยา ร่วมกับปรับสภาพร่างกายที่เหมาะสม เป็นหัวใจการรักษา เท่าที่รักษามา การรักษาต่อเนื่อง ทำให้โรคแทบจะหายได้เลยค่ะ”

ดูประวัติเพิ่ม
รศ.พญ. ปัทมา โกมุทบุตร

รศ.พญ. ปัทมา โกมุทบุตร

ประวัติการศึกษา: - แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - การรักษาแบบองค์รวม Palliative Care, Flinders University, ประเทศออสเตรเลีย - Advance Training in Clinical Research, University of California San Francisco (UCSF), ซานฟรานซิสโก - Science Neurodiagnostic program starts, Bellevue College, วอชิงตัน ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรน: ไมเกรนเบื้องต้น, ไมเกรนเรื้อรัง - โรคปวดหัวทั่วไป, โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - โรคจิตเวช: โรควิตกกังวล - อื่นๆ: นอนไม่หลับ, โรคลมชัก "หมอมีความตั้งใจอย่างมากที่จะรักษาผู้ป่วยไมเกรน เพื่อที่จะลดความทุกข์และความลำบากที่เกิดขึ้นจากอาการปวด และอาการอื่นๆที่มาพร้อมกับไมเกรน ปัจจุบันอาศัยอยู่ประเทศอเมริกาค่ะ การออกตรวจผ่านแอปพลิเคชั่น ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยไมเกรนได้อย่างกว้างขวางและสะดวกมากสำหรับหมอคนไทยที่อยู่ต่างประเทศค่ะ "

ดูประวัติเพิ่ม
พญ. อินทิพร เมธาสิทธิ์

พญ. อินทิพร เมธาสิทธิ์

ประวัติการศึกษา: - แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ประสาทวิทยาพฤติกรรม โรงพยาบาลศิริราช - Observership program, Neurology, Straub Hospital , ฮาวาย, สหรัฐอเมริกา ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรน: ไมเกรนเบื้องต้น, ไมเกรนเรื้อรัง,ไมเกรนติดยา, ไมเกรนประจำเดือน, ไมเกรนเวียนหัว - โรคปวดหัวทั่วไป, โรคปวดหัวชนิดตึงตัว (Tension), โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - โรคจิตเวช: โรควิตกกังวล, โรคแพนิค, โรคซึมเศร้า - อื่นๆ: นอนไม่หลับ, ออฟฟิศซินโดรม “ไมเกรนเป็นโรคที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆ หลายๆคน มักมีอาการทางพฤติกรรมและอารมณ์ร่วมด้วย เช่น ภาวะกังวล ภาวะซึมเศร้า ปัญหาการนอน เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อตัวผู้ป่วยเอง หมอเชื่อว่า ผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรน ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องและรับการรักษาที่ตรงจุดค่ะ หมอขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยไมเกรนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ”

ดูประวัติเพิ่ม
พญ. ชนิตา ราชบัณฑิต

พญ. ชนิตา ราชบัณฑิต

ประวัติการศึกษา: - แพทยศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น - สาขาประสาทวิทยา แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกวิชาชีพ: - สภาแพทย์แห่งประเทศไทย - สมาชิกวิทยาลัยแพทย์พระราชทานแห่งประเทศไทย - สมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย - สมาชิกสมาคมปวดหัวนานาชาติ ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรน: ไมเกรนเบื้องต้น, ไมเกรนเรื้อรัง, ไมเกรนติดยา, ไมเกรนประจำเดือน - โรคปวดหัวทั่วไป, ปวดหัวคลัสเตอร์, ปวดหัวชนิดตึงตัว (Tension), โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - โรคจิตเวช: โรคซึมเศร้า - อื่นๆ: นอนไม่หลับ, โรคลมชัก “การรักษาไมเกรน ไม่ได้มีแค่การกินยาแก้ปวด แล้วรอให้หาย จำเป็นต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในตัวโรคด้วย ซึ่งแต่ละคนก็มีอาการ มีสิ่งกระตุ้นไม่เหมือนกัน การให้คำปรึกษา ปรับพฤติกรรม และให้ยาที่เหมาะสมกับแต่ละคนเป็นเรื่องสำคัญ มาให้เราเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วเอาชนะไมเกรนไปด้วยกันนะคะ”

ดูประวัติเพิ่ม
พญ. วลัยพรรณ วัชรชินวงศ์

พญ. วลัยพรรณ วัชรชินวงศ์

ประวัติการศึกษา: - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรน: ไมเกรนเบื้องต้น, ไมเกรนเรื้อรัง, ไมเกรนดื้อยา, ไมเกรนประจำเดือน, ไมเกรนเวียนหัว - โรคปวดหัวทั่วไป และปวดหัวชนิดตึงตัว (Tension) ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - โรคจิตเวช: โรควิตกกังวล "หมอมุ่งเน้นถึงความสำคัญของการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับไมเกรน เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งส่วนนี้จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้ จากประสบการณ์ในการตรวจและรักษาผู้ป่วยทางด้านระบบประสาท โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการปวดหัวและไมเกรนค่ะ"

ดูประวัติเพิ่ม
พญ. ศตพร ภาคีชีพ

พญ. ศตพร ภาคีชีพ

ประวัติการศึกษา: - เกียรตินิยมอันดับ 2 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมและระบบประสาท - แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคลมชัก สถาบันประสาทวิทยา ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรน: ไมเกรนเบื้องต้น, ไมเกรนเรื้อรัง, ไมเกรนประจำเดือน, ไมเกรนเวียนหัว - โรคปวดหัวทั่วไป, โรคปวดหัวคลัสเตอร์, โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - โรคจิตเวช: โรคซึมเศร้า - อื่นๆ: นอนไม่หลับ, โรคลมชัก, ออฟฟิศซินโดรม “ไมเกรนเป็นโรคที่ต้องทำความเข้าใจ การเรียนรู้เพื่อต่อสู้กับไมเกรนเป็นเหมือนการเดินทางไกล เพราะมีปัจจัยที่หลากหลาย ทั้งตัวโรค พฤติกรรม และการใช้ยารักษา เพื่อการเดินทางที่ราบรื่น ให้เราเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อต่อสู้โรคปวดศีรษะไมเกรนของคุณ”

ดูประวัติเพิ่ม
พตต.พญ. จุฑาทิพย์ รัตนพันธ์

พตต.พญ. จุฑาทิพย์ รัตนพันธ์

ประวัติการศึกษา: - เกียรตินิยมอันดับ 2 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตรเฉพาะทางด้านอายุรกรรมและระบบประสาท สมาชิกวิชาชีพ: - สภาแพทย์แห่งประเทศไทย - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระราชทาน - สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย - กรรมการบอร์ดชมรมโรคปวดศีรษะแห่งประเทศไทย ปี 2021-2023 ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรน: ไมเกรนเบื้องต้น, ไมเกรนเรื้อรัง, ไมเกรนดื้อยา, ไมเกรนติดยา, ไมเกรนประจำเดือน, ไมเกรนเวียนหัว - โรคปวดหัวทั่วไป ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - โรคจิตเวช: โรคซึมเศร้า “โรคปวดศีรษะรักษาให้ได้ดี ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโรคให้ได้รายละเอียดมากที่สุด แต่ละคนไม่เหมือนกัน ยิ่งโรคไมเกรน รายละเอียดเฉพาะตัวเยอะ วิเคราะห์โรคลึกโดยแพทย์เฉพาะทาง ยิ่งรักษาได้ตรงจุด หาตัวกระตุ้นของโรคเจอ รักษาโรคร่วมให้ได้ หมอและคนไข้ร่วมมือกัน ดูแลรักษาและปรับพฤติกรรม จากประสบการณ์รักษาสำเร็จที่ผ่านมา ยิ่งทำให้หมอรู้สึกอยากช่วยให้ผู้ป่วยไม่ทรมานอีกต่อไปค่ะ"

ดูประวัติเพิ่ม
นพ. นพดนัย ศิริมหาราช

นพ. นพดนัย ศิริมหาราช

ประวัติการศึกษา: - แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต - วุฒิบัตรประสาทวิทยาไทย, วิทยาลัยแพทย์พระราชทานแห่งประเทศไทย - แพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรนทุกรูปแบบ - โรคปวดหัวทั่วไป, ปวดหัวคลัสเตอร์, ปวดหัวชนิดตึงตัว (Tension), ปวดศีรษะเฉพาะด้านชนิดอื่นๆ, โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - โรคจิตเวช: โรควิตกกังวล, โรคซึมเศร้า - อื่นๆ: ออฟฟิศซินโดรม, โรคลมชัก, ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทวิทยาและสมอง ประจำศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบการศึกษาเฉพาะทางด้านประสาทวิทยาและสมอง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ในการนำเสนอหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับ สถานะไมเกรน (Migraine Status) ใน แอปพลิเคชัน Smile Migraine “ด้วยประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยไมเกรน “การรักษาโรคไมเกรนให้มีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือ ต้องรู้จักและมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรค รู้ถึงแนวทางการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนโดยภาพรวม เพราะยาแก้ปวด ไม่ใช่ทุกคำตอบของการรักษาไมเกรน”

ดูประวัติเพิ่ม
นพ. ประกาศิต คูสุวรรณ

นพ. ประกาศิต คูสุวรรณ

ประวัติการศึกษา: - เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อายุรแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรน: ไมเกรนเบื้องต้น, ไมเกรนเรื้อรัง, ไมเกรนดื้อยา, ไมเกรนติดยา - โรคปวดหัวทั่วไป: ปวดหัวคลัสเตอร์, ปวดหัวชนิดตึงตัว (Tension) ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - โรคจิตเวช: โรควิตกกังวล, โรคซึมเศร้า - อื่นๆ: ออฟฟิศซินโดรม, โรคลมชัก, โรคปวดเรื้อรังทั่วร่างกาย “การรักษาผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรนให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น นอกจากจะต้องอาศัยการรักษาด้วยยาหรือวิธีการต่างๆแล้ว doctor-patient communication ที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันช่วงเวลาในการตรวจ”

ดูประวัติเพิ่ม
นพ. สุภาษ ธรรมพิทักษ์

นพ. สุภาษ ธรรมพิทักษ์

ประวัติการศึกษา: - เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า - แพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง กิจกรรมวิชาการ: - รางวัลการนำเสนอวิจัยดีเด่น - ศึกษาดูงานภาควิชาประสาทวิทยาที่ Walter Reed National Military Medical Center, Uniform Services University, USA ความเชี่ยวชาญโรคปวดหัว: - โรคไมเกรน: ไมเกรนเบื้องต้น, ไมเกรนติดยา, ไมเกรนดื้อยา - โรคปวดหัวทั่วไป, ปวดหัวชนิดตึงตัว (Tension), โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า ความเชี่ยวชาญโรคร่วม: - อื่นๆ: ออฟฟิศซินโดรม จากประสบการณ์และความรู้ระดับยอดเยี่ยม การันตีจากรางวัลและการศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ ทำให้เป็นที่ชื่นชมจากผู้ป่วยโรคปวดศีรษะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง “การวินิจฉัยและการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้น บางคน ไปหาหมอหลายคน ก็ไม่หายสักที จากประสบการณ์ของผม ทุก ๆ คนที่เป็นปวดหัว แม้จะยากและเรื้อรัง ก็ยังรักษาได้ ขอแค่รักษาให้ถูกวิธีเท่านั้น มาพูดคุยและปรึกษาได้ครับ”

ดูประวัติเพิ่ม