Mask_group-1_d66fafaf-4294-45ce-b0d1-3b5ddf7d8815

ประสบการณ์

ประวัติการศึกษา

เพิ่มเติม

นพ. ประกาศิต คูสุวรรณ

Prakasit Koosuwan,MD
ว. 24228
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง
ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี 15 เคส
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยม อันดับ 1)
  • ฝึกอบรมสาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ทำงาน คลินิกโรคปวดศีรษะ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ

นพ. ประกาศิต คูสุวรรณ จบคณะแพทยศาสตร์ ด้วยเกียรตินิยม 
อันดับ 1 เหรียญทอง มีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้โรคปวดศีรษะ
ด้วยความเข้าใจผู้ป่วยเป็นอย่างดี อีกทั้งยังรับปรึกษาโรคปวดศีรษะ 
และไมเกรน โดยเก่งด้านการปรับยา การแนะนำผู้ป่วยร่วมถึง
การถอนยาแก้ปวดร่วมกับการแนะนำการปฎิบัติตัวต่าง ๆ

ตารางออกตรวจแพทย์

Group_2718-1

คลินิกไมเกรนออนไลน์

รักษาไมเกรนกับ Smile Migraine ตรงจุด เฉพาะ
ทาง ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ครบ จบในที่เดียว