Mask_group-2_8b18da12-c2be-4eda-a709-7e6b680f574d

ประสบการณ์

ประวัติการศึกษา

เพิ่มเติม

นพ. นพดนัย ศิริมหาราช

Nopdanai Sirimaharaj, MD
ว. 54294
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง
ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน 6 ปี 20 เคส
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • อนุมัติบัตร สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อาจารย์ประจำศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
  • รางวัลชนะเลิศงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน (ปี 2565) เรื่อง การวัดความเที่ยงตรงของ Smile Migraine Impact Score โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

นพ.นพดนัย ศิริมหาราช มีความเชี่ยวชาญดูแลผู้ป่วยโรคสมองและปวดศีรษะ   
มีประสบการณ์ในการทำวิจัย Smile Migraine Impact Score โดยเป็นนวัตกรรมในการวัดผลกระทบของไมเกรนต่อชีวิตประจำวันและมีประสบการณ์เป็นนักวิจัยและแพทย์ประจำศูนย์โรคสมองภาคเหนือ เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยโรคปวดศีรษะ โดยที่ผ่านมาได้ดูแลผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรน โรคปวดศีรษะคลัสเตอร์ และโรคปวดศีรษะชนิดอื่น ๆ ที่คลินิกโรคปวดศีรษะ คณะแพทย์ มช.

ตารางออกตรวจแพทย์

Group_2718-2

คลินิกไมเกรนออนไลน์

รักษาไมเกรนกับ Smile Migraine ตรงจุด เฉพาะ
ทาง ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ครบ จบในที่เดียว