นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า (Refund Policy)

นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้า (“ผู้ซื้อ”) ได้รับประสบการณ์หลังการขายที่ประทับใจในการซื้อสินค้าของบริษัท สไมล์ ไมเกรน จำกัด (“บริษัทฯ”) โดยนโยบายนี้จะกำหนดแนวทางและมาตรฐานสำหรับลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้า ภายใต้การให้บริการของฝ่าย Migra Shop กรุณาอ่านเพื่อยอมรับและทำความเข้าใจ

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอบริการหลังการขายด้วยกัน 2 ตัวเลือก ได้แก่

(1) การคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน

(2) การเปลี่ยนสินค้า

บริการทั้งหมดนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ซื้อใช้เพื่อแสวงหาผลกำไรโดยเจตนา หากทางบริษัทฯ พบหรือพิสูจน์ได้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมดังที่กล่าวมาทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิหรือผลประโยชน์ทั้งหมดของผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า เป็นความผิดของผู้ซื้อทุกประการ

1. เงื่อนไขและเหตุผลในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น กรุณาแจ้งเหตุผลในการคืนสินค้าที่ตรงกับกรณีของผู้ซื้อมากที่สุด

“สินค้าใช้งานไม่ได้” หมายถึง สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ เช่น ในที่นี้สินค้าบริโภค คือ ไม่สามารถรับประทานได้ 

“สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด” หมายถึง ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ผิดสี ผิดแบบ ผิดขนาด เป็นต้น) หรือสินค้าที่ส่งให้มีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ระบุไว้

“หมดอายุ” หมายถึง สินค้าที่ผ่านวันรับประกัน หรือหมดอายุแล้ว

“สินค้าเสียหาย” หมายถึง สินค้าที่ผู้ซื้อสังเกตเห็นความเสียหายเมื่อถึงมือผู้ซื้อ และเชื่อว่าอาจเกิดความเสียหายระหว่างทาง และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหาย

“สินค้าไม่ครบ” หมายถึง สินค้าที่อุปกรณ์ขาดหาย หรือมีอุปกรณ์ไม่ครบตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

สินค้าใช้งานไม่ได้และเสียหาย

ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับเป็นสินค้าใช้งานไม่ได้ สินค้าหมดอายุ สินค้าไม่ครบ สินค้าเสียหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยข้อมูล หมายเลขคำสั่งซื้อ ภาพสินค้าที่เสียหายพร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าของทางบริษัทฯ ยืนยันคำขอของผู้ซื้อว่าตรงตามข้อระบุจริง บริษัทฯ จะส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุกลับตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าแนะนำ และส่งกลับมาภายใน 7 วัน 

*สินค้าที่ส่งกลับมาที่มีการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ส่งกลับมาไม่ครบ หรือ ในกรณีที่สินค้ามีอายุเกิน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้าจะไม่สามารถทำการขอคืนสินค้าและการคืนเงินได้

สินค้าผิด

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าผิด ไม่ตรงตามรายละเอียด เช่น ผิดสี ผิดแบบ ผิดขนาด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ พร้อมข้อมูลผู้สั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ รูปภาพของสินค้าที่ได้รับผิดภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าตอบรับคำขอของผู้ซื้อ ทางบริษัทฯ จะส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุกลับตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าแนะนำ และส่งกลับมาภายใน 7 วัน  โดยข้อบังคับ คือ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะ หรือ ฉีกขาด ฉลากและป้ายยังอยู่ครบ ไม่ผ่านการเปิดใช้งาน 

*กรณีที่ผู้ซื้อคืนสินค้าเข้ามาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังผู้ซื้อ สินค้าที่ส่งกลับมาที่มีการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ส่งกลับมาไม่ครบ หรือ ในกรณีที่สินค้ามีอายุเกิน 7 วัน หลังจากที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าจะไม่สามารถทำการขอคืนสินค้าและการคืนเงินได้

สินค้าที่ไม่พิจารณารับเปลี่ยนหรือคืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าเพื่อคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้ สินค้าลดราคาหรือของแถมไม่สามารถนำมาใช้เปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้ หากพบปัญหาใดๆ นอกเหนือจากขอบเขตปัญหาด้านคุณภาพสินค้า เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของผู้ซื้อเอง  สินค้าดังกล่าวจะไม่สามารถยื่นคำร้องขอคืนได้ รวมถึงทุกกรณีที่สินค้าถูกเปิดใช้งานและเป็นความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทางร้านเรา

บริษัทฯ จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ด้วยการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ 

 

 2. ขั้นตอนยื่นขอคืนสินค้า/คืนเงิน

2.1 ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าโดยติดต่อผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ ที่อีเมล : support@smilemigraine.com พร้อมระบุรายละเอียด ข้อมูลการสั่งซื้อ หมายเลขการสั่งซื้อ และส่งภาพหรือเอกสารที่แสดงให้เห็นสภาพสินค้าที่ต้องการคืน

2.2 หลังจากที่ฝ่ายบริการลูกค้าตอบรับคำร้องขอคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

2.3 ส่งพัสดุมาที่ : บริษัท สไมล์ ไมเกรน จำกัด เลขที่ 22/4 ซอย 5 ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

**โดยกรุณาส่งด้วยระบบพัสดุลงทะเบียน ที่สามารถติดตามสถานะพัสดุได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคืนเงิน 

กรุณาเก็บหลักฐานการส่งพัสดุ เมื่อบริษัทฯ ได้รับพัสดุของผู้ซื้อแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการยื่นคืนเงินเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุด โดยทางบริษัทฯ จะส่งอีเมลยืนยันการคืนสินค้าของผู้ซื้อและยืนยันว่าการชดเชยบริการหลังการขายของผู้ซื้อกำลังอยู่ในกระบวนการยื่นเรื่องเพื่อดำเนินต่อ ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับพัสดุแล้ว ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินกระบวนการชดเชยหากยังไม่ได้รับพัสดุคืนตามที่ได้ตกลงไว้

3. การคืนเงิน

การชดเชยหลังคืนสืนค้า ผู้ซื้อจะได้รับการชดเชยภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่ผู้ซื้อทำการส่งคืนสินค้าโดยกระบวนการจะเริ่มหลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับพัสดุจากท่าน และเข้าสู่กระบวนการชดเชย จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ และเวลาที่ทางธนาคารรับเรื่องในการชดเชย คืนเงินให้กับผู้ซื้อภายใน 5-10 วันทำการ

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ  ได้เสนอการชดเชยหลังการคืนสินค้า 2 แบบด้วยกัน ให้ผู้ซื้อตัดสินใจเพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ซื้อ คือการชดเชยด้วยการมอบคูปองเพื่อใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Migra Shop หรือการชดเชยด้วยการคืนเงินเข้าในบัญชี/ บัตรเครดิตที่ผู้ซื้อได้ทำการชำระเงิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ด้วยการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริการลูกค้า ของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด